Voor Ons Huis en 2 andere sociale huisvestingsbedrijven werd mij gevraagd om een flyer te ontwerpen voor de door Douwe Egberts gesponsorde Burendag.